protectia muncii timisoara
  HOME
  SERVICII SSM
  SERVICII SU-PSI
  SERVICII RSVTI
  RESURSE UMANE
  LEGISLATIE
  CONTACT
PROTECTIA MUNCII

servicii protectia muncii
Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006

Hotararea nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Lege nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica

Ordonanta de Urgenta nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000

Hotarare nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

Hotarare nr. 37/2008 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007

Hotarare nr. 1.050/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

Hotarare nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca

Hotarare nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Hotarare nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor

Hotarare nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

Hotarare nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Hotarare nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

Hotarare nr. 1093/ 2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca

Hotarare nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

Hotarare nr. 1622/2008 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

Hotarare nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

Hotarare nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

Hotarare nr. 50/2009 privind modificarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

Hotarare nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

Hotarare nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale

Hotarare nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

Legea nr. 258/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Ordin nr. 213/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002

Legea nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicina a muncii

Hotarare nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

Hotarare nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca

Hotarare nr. 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca

Hotarare nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

Hotarare nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

Ordin nr. 187/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca

Ordin nr. 427/2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare

Ordin nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca

Ordin nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pentru santiere temporare ori mobile

Ordin nr. 1.636/2007 privind aprobarea reglementarii tehnice indicativ NEx 01-06

protectia muncii timisoara

     
  user
  parola
   Inspectia Muncii
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
ITM Timis - Inspectoratul Teritorial de Munca TimisAdresa: Strada Mircea cel Batran Bl.54 Ap.2
Timisoara - Romania servicii protectia muncii timisoara

Mobil: 0040 753 018 620
Tel/Fax: 0040 256 443 317
email: ssm@gdhouse.ro
web: www.gdhouse.ro
 

 

 

HOME SERVICII SSM SERVICII SU-PSI SERVICII RSVTI RESURSE UMANE LEGISLATIE CONTACT
site realizat de web design timisoara
Tags: protectia muncii timisoara, protectia muncii, site protectia muncii, securitate si santate in munca, ssm timisoara, su-rsvti timisoara, psi timisoara, documente protectia muncii timisoara, documentatie protectia muncii, pagina protectia muncii timisoara, firma protectia muncii timisoara, firma protectia muncii

protectia muncii timisoara

protectia muncii