protectia muncii timisoara
  HOME
  SERVICII SSM
  SERVICII SU-PSI
  SERVICII RSVTI
  RESURSE UMANE
  LEGISLATIE
  CONTACT
RESURSE UMANE

servicii protectia muncii

Servicii

    In acest sens, va puteti baza pe sprijinul meu in rezolvarea urmatoarelor aspecte legate de:

- medierea conflictelor de munca aparute in cadrul organizatiei in timpul derularii contractului individual
       de munca;

     - servicii de administrare de personal;
     - intocmirea si gestionarea dosarelor de personal;
     - angajarea in munca (acte necesare la angajare, angajarea tinerilor, incompatibilitati la angajare,etc);
     - redactarea contractului individual de munca pe perioada nedeterminata sau determinata- forma, clauze
       obligatorii, clauze interzise precum si inregistrarea lui la ITM;

     - recomandari privind clauzele contractuale;
     - perioada de proba - ce este si cum anume se determina;
     - suspendarea contractului individual de munca - de drept, din initiative angajatului sau a angajatorului;
     - demisia -rigorile stabilite prin Codul Muncii;
     - cercetarea disciplinara;
     - munca temporara;
     - regulamentul de ordine interioara - clauze obligatorii, clauze facultative, efectele sale, clauze speciale;
     - reprezentantii salariatilor - conditii pentru desemnarea lor, atributii, drepturi si facilitate;
     - negocierea colectiva (in cazul in care societatea are mai multi de 21 de salariati);
     - somajul (in ce conditii se poate acorda);
     - administrarea si completarea carnetelor de munca(drept de semnatura si operare in carnetele de munca,
       atestat ITM);

     - redactarea si inregistrarea actelor privind modificarea sau incetarea contractelor individuale de munca
       (acte aditionale, decizii, instiintari, fisa de lichidare, etc.);

     - concedierea - individuala - conditiile in care se poate face, etapele ce se impun a fi parcurse;
     - concedierea colectiva, pasi de urmat, rigori care trebuie respectate, aspecte sindicale de avut in vedere;
     - depunerea statelor de plata la I.T.M.
     - gestionarea Registrului General de Evidenta al Salariatilor in format electronic;
     - generarea adeverintelor necesare angajatilor;
     - evidenta concediilor de odihna, medicale si fara plata;
     - intocmirea notelor de lichidare;
     - intocmire baza de date cu angajatii societatii;
     - intocmirea Regulamentului Intern si a Contractului Colectiv de Munca unde este cazul;
     - intocmirea fiselor de post pentru angajatii societatii;
     - completarea deciziilor privind contractele individuale de munca;
     - intocmirea actelor aditionale referitoare la toate modificarile contractelor individuale de munca;
     - asigurarea relatiei cu Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM);
     - preluarea documentelor de la sediu societatii;
     - consultanta in relatiile de munca cu angajatii;
protectia muncii timisoara

     
  user
  parola
   Inspectia Muncii
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
ITM Timis - Inspectoratul Teritorial de Munca TimisAdresa: Strada Mircea cel Batran Bl.54 Ap.2
Timisoara - Romania servicii protectia muncii timisoara

Mobil: 0040 753 018 620
Tel/Fax: 0040 256 443 317
email: ssm@gdhouse.ro
web: www.gdhouse.ro
 

 

 

HOME SERVICII SSM SERVICII SU-PSI SERVICII RSVTI RESURSE UMANE LEGISLATIE CONTACT
site realizat de web design timisoara
Tags: protectia muncii timisoara, protectia muncii, site protectia muncii, securitate si santate in munca, ssm timisoara, su-rsvti timisoara, psi timisoara, documente protectia muncii timisoara, documentatie protectia muncii, pagina protectia muncii timisoara, firma protectia muncii timisoara, firma protectia muncii

protectia muncii timisoara

protectia muncii