protectia muncii timisoara
  HOME
  SERVICII SSM
  SERVICII SU-PSI
  SERVICII RSVTI
  RESURSE UMANE
  LEGISLATIE
  CONTACT
SERVICII SSM

servicii protectia muncii

Consultanta / Servicii in domeniul SSM

   Realizarea documentatiei  ceruta de Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 (protectia muncii)  si normele metodologice de aplicare HG Nr.1425 modificata - Norme metodologice de aplicare  a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 formata din :
   

      - efectuarea instruirii introductiv generale de protectia muncii la angajare, conform cu tematica de
        instruire introductiv generala,

      - instructiunii proprii de securitatea muncii specifice activitatilor desfasurate si locurilor de munca,
      - tematici pentru toate fazele de instruire
      - atributiile pe linie securitatii si sanatatii in munca pentru toate categoriile de personal
      - verificarea instruirii periodice, prin sondaj,
      - elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societatii
      - normativul intern de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor
        HG nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
        echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

      - planul de actiune in caz de pericol grav si iminent,
      - planul de prevenire si protectie
      - zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca conform prevederilor HG nr.
        971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca,

      - cercetarea accidentelor de munca
      - executarea de controale periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii starilor de pericol de
        accidentare si imbolnavire profesionala

Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala:

   In conformitate cu prevederile Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319 / 2006 angajatorul are obligatia conform art.12 alin 1 lit. a) "; sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice ";. De asemenea conform art.13 alin 1 lit b) angajatorul are obligatia "; sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii; ";.

Scopul evaluarii il constituie:

- Determinarea cantitativa a nivelului de risc pe loc de munca pe baza combinatiei intre gravitate si
       probabilitate;

     - Stabilirea nivelului de risc acceptabil pe societate
     - Stabilirea starii initiale de securitate;
     - De a oferi un instrument managerial pentru a controla riscurile inainte ca acestea sa se manifeste si
       pentru a fundamenta un stil managerial proactiv pe linie de securitate si sanatate in munca;

     - Reprezinta etapa de baza in vederea constituirii documentatiei tehnice pentru implementarea
       sistemului de management al SSM si certificarea ulterioara a acestuia;

Lucrarea va contine:

- Baza legala a evaluarii, conform legislatiei in vigoare;
     - Prezentarea succinta a metodei de evaluare;
     - Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala va cuprinde:
           - Definirea sistemului pentru care se face evaluarea (ET, activitate, incinta, atelier, sectie, etc.);
           - Identificarea factorillor de risc;
           - Identificarea personalului expus;
           - Cuantificarea nivelului de risc;
           - Grafice cu nivelurile partiale de risc si ponderea acestora dupa sursa generatoare din cadrul              sistemului de munca;
           - Aprecierea riscurilor reziduale;
           - Propunerea masurilor si a prioritatilor de prevenire;

Pe baza evaluarii riscurilor se vor stabili:

- Planuri de prevenire si protectie cu masuri tehnice, organizatorice si igienico-sanitare care au ca obiectiv
       principal elimiarea, evitarea sau diminuarea actiunii factorilor de risc identificati;

     - Gestionarea si monitorizarea riscurilor;

Coodonator SSM

Consultanta si servicii ca si coordonator de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii proiectului si a lucrarilor conform HG 300/2006.

Realizarea planului de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii proiectelor, a registrul de coordonare si a dosarului de interventii ulterioare in baza art.54, lit. b, c, f din HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de secutitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

protectia muncii timisoara

     
  user
  parola
   Inspectia Muncii
Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
ITM Timis - Inspectoratul Teritorial de Munca TimisAdresa: Strada Mircea cel Batran Bl.54 Ap.2
Timisoara - Romania servicii protectia muncii timisoara

Mobil: 0040 753 018 620
Tel/Fax: 0040 256 443 317
email: ssm@gdhouse.ro
web: www.gdhouse.ro
 

 

 

 

HOME SERVICII SSM SERVICII SU-PSI SERVICII RSVTI RESURSE UMANE LEGISLATIE CONTACT
site realizat de web design timisoara
Tags: protectia muncii timisoara, protectia muncii, site protectia muncii, securitate si santate in munca, ssm timisoara, su-rsvti timisoara, psi timisoara, documente protectia muncii timisoara, documentatie protectia muncii, pagina protectia muncii timisoara, firma protectia muncii timisoara, firma protectia muncii

protectia muncii timisoara

protectia muncii